Servicii

Imaginea și comunicarea ta publică devin preocuparea noastră! 

 • Training personal de comunicare
 • Asistență personală la dezbateri și confruntări politice & electorale
 • Antrenamente de public speaking
 • Monitorizare comunicare publică
 • Elaborare strategie de comunicare organizațională
 • Elaborare strategie comunicare personală
 • Realizare profil psihologic la comandă
 • Realizare analiză și diagnoză reputațională
 • Soluții & Strategie refacere/îmbunătățire imagine publică
 • Training în limbaj nonverbal
 • Alerte de informare & avertizare